creation : NOVEMBRE 2018

LINE-UP

STARSHIP

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
MANAGER

Aymen
19 ans

AYMEN STARSHIP

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

ARKANTIK

COACH

Matthieu
22 ans

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

BEMMY

TOP

Marouane
20 ans
GOLD 4

Top.png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

KOJIRO

JUNGLE

Pierre
17 ans
GOLD 4

Jungle.png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

VHERYON

MID

Olivier
17 ans
DIAMANT 4

Mid.png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

BOT UZÏ

ADC

Kévin
19 ans
GOLD 4

adc.png
Support.png
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

AYMEN STARSHIP

SUPPORT

Aymen
19 ans
GOLD 4